Seminarer
Skikk & Bygg arrangerer faglige kvalitetsseminarer.
 
Eksempler:
Sjøbuer – dilemmaet mellom vern og bruk
Kulturlandskap – hvordan få til skjøtsel?
Kulturlandskap – hvordan forvalte verdifulle områder?
Byggeskikk i kulturmiljøer
Byggeskikk i by og tettsteder
 
Pris: Fra 1500 – 3000 pr person som inneholder seminar med faglige dyktige foredragsholdere, morgenkaffe med hjemmebakst, lunsj av lokale, kortreiste produkter og frukt.