Solveig Egeland skaper og utvikler kunstprosjekter basert på natur og miljøvern. Hennes visjon er å bringe mennesker og natur sammen. Se mere om hennes siste prosjekter under nyheter. Den siste tiden har hun engasjert seg i marin forsøpling og brukt kunst som virkemiddel for å sette fokus på problemene vi står overfor. Se www.oceanhope.no og www.hapetskatedral.no